Adnoddau

Hosbisau lleol.

Dw i wedi cael cymorth a gwybodaeth defnyddiol gyda hosbisau lleol.

Skandavale Hospice

Bracken Trust

St Davids Hospice Care

Safleoedd Claddu Gwyrth.

Mae safleoedd claddu gwyrth yn fwy cyffredin yn lleol nawr.

Hay Meadow Burials

Green Land Burial Field

Canolfan Marwolaeth Naturiol.

Rwy’n aelod o’r ‘Natural Death Centre’. Mae’r ‘Ganolfan Marwolaeth Naturiol’ yn helpu trwy gynnig cefnogaeth a gwybodaeth i gael y profiad gorau posibl o ran gwneud trefniadau ar ôl i rywun annwyl farw.