Rhodd Amser

Gall ddymuno i gadw person gartref ar ôl marwoleath neu ddod ag ef neu hi adref cyn yr angladd fod yn broblem.

Gyda dyfodiad gwres canolog mae tai yn dwymach ac hefyd mae nifer y diwrnodau cyn cynnal yr angladd wedi cynyddu.

Pan nad yw perarogli’r corff yn addas, er enghraifft pan mae’n well cynnal angladd werdd, gall ‘Rhodd Amser’ gynnig ateb dibynadwy sydd yn bosib yn y rhan fwya o amgylchiadau.

Wrth ddefnyddio’r technoleg diweddaraf, ymddiriedus gall y corff gael ei gadw yn ddiogel yn eich cartre cyfarwydd, ac felly rhoi amser i chi i ffarwelio yn eich ffordd eich hun.

Mae ‘Rhodd Amser’ ar gael gan eich Trefnydd  Angladdau lleol neu fel gwasanaethannibynnol.